Med det nye DNA-funnet blir Jan Helge Andersens forklaring svekket

Categories Blogg, Debatt
FOTO: Skjembilde TV2 Nyhetskanalen

 

Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand i 2000. To menn ble dømt. Jan Helge Andersen tilsto, men Viggo Kristiansen nektet enhver befatning med saken. Agder lagmannsrett trodde på Andersen når han forklarte at han utførte det ene drapet fordi Kristiansen truet ham til å gjøre det.

Vi har de siste dagen kunnet lese “lekkasjer” i avisene der det fremkommer informasjon at Jan Helge Andersen sitt DNA er funnet flere steder på Lena Sløgedal Paulsen. Dermed er det funnet DNA fra Jan Helge Andersen på begge ofrene, mens det ikke er funnet DNA-spor fra Viggo Kristiansen.

FOTO: Skjermbilde 21 nyhetene NRK 15.11.21

 

De nye DNA-svarene kan dermed stå i strid med grunnlaget Baneheia-dommen er bygget på.

Videre leser vi at Jan Helge Andersen i politiavhør åpner for at han kan ha forgrepet seg på begge ofrene i Baneheia, men sier at han ikke kan huske det. Andersen nekter for å ha utført overgrepene alene. I avhørene med politiet i Oslo i oktober fastholdt imidlertid Andersen at den tidligere bestekameraten Viggo Kristiansen også deltok i ugjerningene. På spørsmål om han kan ha forgrepet seg på begge ofrene, forklarer han at han kun husker å ha forgrepet seg på en av dem.

Han svarer flere ganger at han i så fall «må ha hatt blackout» hvis det skulle stemme. 

FOTO: Skjermbilde 21 nyhetene NRK 17.11.21

 

Det er ingen hemmelighet at jeg mener dommen mot Viggo Kristiansen er uriktig og at han er uskyldig dømt for drapene i Baneheia. Jeg har fulgt saken fra sidelinjen i mange år ut fra en faglig og en personlig interesse. Jeg har jobbet på Ila fengsel og forvaringsanstalt og andre deler av kriminalomsorgen og har alltid vært opptatt av kriminologi og vårt lands historie når det gjelder justismord. Det betyr imidlertid ikke at jeg sitter med noen form for «fortrinn» i forhold til hva som faktisk er sannheten i denne saken, det forklarer kun mitt engasjement.

Jeg har hele tiden ment det kun var en gjerningsmann, Jan Helge Andersen. Det har jeg bygget jeg på følgende resonnement:

1.
Politiet baserte sin bevisrekke i hovedsak på Andersens historie.

Denne er bygget på en avhørssituasjon/avhørsteknikk det i. ettertid stilles store spørsmålstegn ved. Disse metodene hadde store svakheter, og gikk i stor grad ut på å få fram en tilståelse. Vi vet at JHA flere ganger endret sin forklaring på en måte som mange mener passet med politiets teori om to gjerningsmenn.

2.
DNA sporene kan i henhold til flertallets vurdering i Gjenopptakelseskommisjonen ikke brukes til å fastslå at det er sikre spor fra to gjerningsmenn. Noe som igjen løfter frem betydningen av mobilbeviset (se punkt 5)

FOTO: Skjermbilde 21 nyhetene NRK 15.11.21

 

3.
Stikkskadene på ofrene fremstår så like at de med høy sannsynlighet er utført av en person.

4.
Jentene ble funnet påkledd med enkelte av klærne tilhørende den andre.
noe som kan tyde på at de var avkledd på samme tid og påkledd av en person som ikke har lagt merke til/vektlagt hvem de ulike klærne tilhørte.

5.
Aktiviteten på VK sin telefon skisserer en kompliserende situasjon for påtalemyndigheten i forhold til hans bevegelse i det aktuelle tidsrommet man mener drapene er begått. Det er etter min mening usannsynlig at han har kunnet bevege seg frem og tilbake i Baneheia uten at dette har vekket oppsikt. I tillegg blir situasjonen med at JHA, i fravær av VK, skal oppleve situasjonen som så truende at han blir sittende i ro uten å foreta seg noe til fordel for ofrene på åstedet svært uforståelig. Det forutsetter selvfølgelig at det reelt sett ikke foreligger en teoretisk mulighet at VK kan ha hatt dekning på åstedet.

Kristiansen ble dømt til lovens strengeste staff, 21 års forvaring og har helt siden det hevdet sin uskyld. Det er stor uenighet i forhold til om det finnes tekniske bevis mot Kristiansen. Han ble hovedsakelig dømt på bakgrunn av kameraten Jan Helge Andersens vitnemål.

Han har forsøkt å få saken sin gjenopptatt seks ganger. Den syvende gangen Viggo forsøkte å få saken sin gjenopptatt besluttet Gjenopptakelseskommisjonen 18. februar 2021 at straffesaken skal gjenåpnes.

FOTO: Skjermbilde Nyhetskanalen TV2 17.11.21

 

Flertallet sin konklusjon var:

«Et flertall på tre medlemmer er i korthet av den oppfatning at det etter domfellelsen i 2002 er fremlagt nye sakkyndige erklæringer og rapporter som svekker DNA-beviset, og at dette får betydning for vektingen av de øvrige bevisene som talte for at Kristiansen var skyldig da saken ble behandlet i Agder lagmannsrett. Etter flertallets vurdering er det samlet sett en rimelig mulighet for at Kristiansen ville ha blitt frifunnet, dersom lagmannsretten hadde vært kjent med de nye bevisene som nå foreligger.»

Saken ble etter gjenopptakelsen besluttet utredet og flyttet fra Statsadvokaten i Agder til Statsadvokaten i Oslo for å få en gjennomgang av personer uten tidligere tilknytning til saken. Statsadvokat Andreas Schei har etter dette hatt hovedansvaret for den videre etterforskningen i Baneheia-saken.

FOTO: Skjermbilde Nyhetskanalen TV2 17.11.21

 

Store deler av den jobben som er gjort i denne saken er gjort av personer på frivillig grunnlag av støttegruppen til Viggo Kristiansen. Den er kommet i stand for å belyse Viggo Kristiansens sak og å dele informasjon om det arbeidet som gjøres opp mot Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Her er nedlagt et enormt arbeid som i stor grad er medvirkende til at Viggo Kristiansen tilslutt fikk saken gjenopptatt i år.  Således er det en imponerende jobb som er gjort av Viggo Kristiansen sin advokater , Viggo Kristiansens støttegruppeBjørn Olav Jahr og Eivind Pedersen som har stått alene blant journalister siden første dag!

Saken har gjennom de siste månedene vært gjenstand for en grundig etterforskning. Saken har frem til slutten av august hatt en jevn progresjon. Fokus for etterforskningen har vært:

  • DNA bevis
  • Mobil aktivitet
  • Funn ved obduksjon
  • Funn på klærne
  • Observasjoner fra selve funnstedet
  • Vitnemål av personer som var i Baneheia på det aktuelle tidspunktet.

Målet med denne etterforskningen er å kartlegge om det foreligger noe som helst grunnlag for å mene at man er overbevist om at Viggo Kristiansen er skyldig og at dette eventuelt holder til at han vi dømmes i retten.

FOTO: Skjermbilde Nyhetskanalen TV2 17.11.21

 

Jan Helge Andersen skal, på bakgrunn av de nye funnene møte Oslo-politiet for å forklare seg ytterligere om sin rolle i Baneheia-saken. Det er foreløpig ikke varslet noen ytterligere avhør av Viggo Kristiansen i den nye Baneheia-etterforskningen, opplyser Kristiansens støttegruppe.

Jeg tror vi nå nærmer oss slutten på den etterforskningen Statsadvokaten har hatt ansvar for siden gjenåpningen av saken. Flere strafferettseksperter mener de nye DNA-funnene i Baneheia-saken kan føre til at det ikke vil bli reist ny sak mot Viggo Kristiansen.

“Om påtalemyndigheten ikke finner noe nytt på Viggo Kristiansen, og det i tillegg viser seg at Jan Helge Andersen lyver, heller det kraftig i frifinnende retning……Med det nye DNA-funnet blir Jan Helge Andersens forklaring svekket, når han tidligere har ment at han ikke har begått overgrep mot Lena Sløgedal Paulsen. At det kan dokumenteres at han lyver er en indirekte fordel for Viggo Kristiansen, mener Stridbeck.

Kilde: VG 16. november

JEG HÅPER VIGGO KRISTIANSEN FRIFINNES OG AT DET IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VIL FORELIGGE NOEN TVIL OM AT HAN ER USKYLDIG DØMT I DENNE SAKEN!

FOTO: Skjermbilde Nyhetskanalen TV2 17.11.21

 

DETTE ER MIN BLOGG DER JEG I LEDIGE STUNDER DELER MINE TANKER OM LIVET, DØDEN OG KJÆRLIGHETEN!

Du er velkommen til å følge min FB gruppe; 

https://www.facebook.com/groups/334892231659146 

Bloglovin;

https://www.bloglovin.com/blogs/midtveis-i-livet-21129857

Instagram;

https://www.instagram.com

YouTube kanal:

https://www.youtube.com/channel/UCloR8jypvqGULW5aNO-rwaw

 

FOTO: Ingleson
2 kommentarer

2 thoughts on “Med det nye DNA-funnet blir Jan Helge Andersens forklaring svekket

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *